Module 10.1 – Introductie Copy

Er is niets zo frustrerend als het gevoel ‘dat je maar wat doet.’

Dat je maar moet zien of het lukt en of er omzet binnenkomt. Dat is zo zonde! Juist als ondernemer is dit niet nodig.

Natuurlijk moet je aan het begin iets opbouwen en ontdekken wat werkt, maar als je dat eenmaal doorhebt kan je met een ijzersterke strategie gaan werken.

Maak het woord ‘strategie’ vooral niet ingewikkeld. Het betekent niets anders dan ‘het plan dat je gebruikt om bij je doel te komen.’ 

Wat je dus moet weten, is: wat is mijn doel eigenlijk? Welke omzet wil ik draaien, wat zijn voor mijn nog meer belangrijke dingen waar ik heel bewust naartoe wil werken, en welke acties kan ik ondernemen om daar te komen?

Om die acties te bepalen moet je dingen doen en proberen, en heel goed bijhouden wat de resultaten ervan zijn. Als je je eigen cijfers kent, bijvoorbeeld je conversie uit verkoopgesprekken of uit een webinar, kan je die heel bewust gaan evalueren en gebruiken om je plan steeds weer een beetje bij te stellen en duidelijker te maken. Zo weet je steeds beter wat je moet doen om de resultaten te halen die je wilt bereiken.

Om ervoor te zorgen dat jij niet het gevoel hebt dat je maar wat doet, gaan we een plan maken. Dat plan maak je ‘with the end in mind.’ Je zorgt éérst dat je weet wat je wilt bereiken. 

Ik stel zelf altijd mijn omzetdoel centraal, maar in dat omzetdoel zitten natuurlijk andere doelen verwerkt. Ik heb rekening gehouden met 1) het aantal klanten waar ik mee wil werken, 2) hoe ik mijn werkweek idealiter wil invullen, 3) hoeveel tijd ik wil overhouden om zakelijk en privé specifieke andere dingen te kunnen doen.

Het draait dus om veel meer dan alleen mijn omzetdoel, maar in het bepalen van mijn strategie hou ik het graag zo simpel mogelijk en werk ik in één rechte lijn naar dat omzetdoel toe.

Vervolgens kijk ik hoe ik mijn omzetdoel over de maanden verspreid.

Ik ga er vanuit dat ik steeds beter word in wat ik doe, steeds makkelijker aan klanten kom en mijn prijzen in de tussentijd verhoog. Heel ruw geschat kan je zeggen dat ik 1/3 van mijn omzet in de eerste helft van het jaar haal, en 2/3 in de tweede helft van het jaar. Dat kan natuurlijk per business verschillen, zeker als je in meer of mindere mate een seizoensbusiness hebt.

Door die omzet netjes over de maanden te verspreiden, kan je makkelijk berekenen hoeveel klanten er dus moeten binnenkomen om je doel te halen. Als je dat weet, kan je bedenken welke acties passend zijn om je doelen te bereiken.

Wil jij bijvoorbeeld 2 klanten van €3500,-?

En weet je: als ik 8 koffieafspraken doe met mensen uit mijn netwerk, dan komen daar gemiddeld 2 klanten uit?

Dan weet je precies wat je te doen staat.

Wil je 4 van die klanten?

Dan kan je kiezen om 16 koffietjes te plannen, óf denken: ik wil op meerdere paarden wedden, ik zet er een andere strategie bij in. Dat kan een strategie zijn waarvan je ook al kan inschatten wat het resultaat zal zijn, of een compleet nieuwe strategie die je gaat testen.

Dat testen is super belangrijk, want dán ontdek je wat voor jou en jouw business werkt.

Je maakt dus eerst een plan, gekoppeld aan een doel, en bedenkt vanuit daar welke acties je gaat ondernemen om je plan te laten slagen.

Dat is een eerste schets, een eerste plan waarmee je houvast creëert voor jezelf.

Vervolgens ga je het ook echt doen en steeds evalueren hoe het heeft uitgepakt en of je je plan (deels) moet bijschaven. Dat weet je pas als je het doet. Geef jezelf bij de start een routekaart die je kan volgen, én geef jezelf de ruimte om onderweg aan die routekaart te schaven.