Module 11.2 – Wat plan je? Copy

Evalueren doe je om inzicht te krijgen in wat goed is gegaan, wat minder goed ging, welke lessen je daaruit kan trekken en wat dit betekent voor je planning. Om dit goed te kunnen doen, moet je weten wát je eigenlijk wilt beoordelen.

Aan het begin van de maand wil je dus al bepalen wat je na die maand wilt evalueren. Wat zijn je doelen? Wat zijn je plannen?

Eerst de doelen. Deze kan je in 2 soorten onderscheiden: je omzetdoelstelling en je praktische doel(en).

Je omzetdoelstelling heb je al bepaald in een eerdere module. Schrijf deze toch elke maand even op in je evaluatie documentje, zodat je makkelijk kan aanvinken of je het hebt gehaald of niet. Als je verschillende producten/diensten verkoopt kan je specificeren welk product/dienst je hoe vaak verkoopt, zodat je daar ook je planning op kan aanpassen.

Je praktische doelen zijn de zaken waar je niet direct geld mee verdiend, maar die wél heel belangrijk zijn voor een succesvolle onderneming. Denk aan: een nieuwe website, elke week op LinkedIn posten, een logo (laten) ontwerpen, visitekaartjes laten drukken.

Kies maximaal 3 praktische doelen per maand. Dit zijn vaak dingen die ongemerkt een hoop tijd en energie opslokken. Tijd en energie die je vervolgens dus níet kan besteden aan contact met potentiële klanten!

Als je duidelijk weet wat je omzet- en praktische doelen zijn, kijk je naar je plannen om deze te realiseren. Voor je praktische doelen is het vaak zaak om een to-do lijstje te maken en af te werken. Voor je omzetdoelstelling vraagt het om het concretiseren van je strategiezoals besproken in de modules ‘een duurzame strategie ontwikkelen’ en ‘een gefocust actieplan.’

Aan het begin van de maand schrijf je op:

  • Wat je praktische doelen zijn
  • Wat je omzetdoel is
  • Welke strategische acties je gaat ondernemen om je omzetdoel te behalen

Aan het eind van de maand kan je simpelweg afvinken of je je doel hebt behaald en of je je strategische acties heb uitgevoerd.